Naredite nekaj

                   dobrega zase

Kako deluje metamorfna tehnika?

Zemlja kot sprožilec želodove preobrazbe v hrast

Zemlja kot sprožilec želodove preobrazbe v hrast

Utemeljitelj metamorfne tehnike je Robert St. John, refleksoterapevt in zdravitelj. S podrobnim preučevanjem refleksnoconske masaže je ugotovil, da so posamezne bolezni, ki se odražajo na ustreznem organu na stopalih, povezane z ustrezno blokado na refleksnem območju hrbtenice, kjer se odraža tudi njen psihološki vzrok. Temu je dodal še spoznanje, da se na refleksni coni hrbtenice na stopalu zrcali tudi časovni prikaz 9 mesecev našega bivanja v maternici. Zato je terapijo prvotno poimenoval prenatalna terapija, kasneje pa je dobila ime metamorfna tehnika, saj je spoznal, da je čas relativen in da iste refleskne cone lahko odražajo tudi časovno obdobje celotnega našega življenje vse do sedanjega trenutka.

Povedano preprosto: na refleksni coni hrbtenice so zapisani vse naše šibkosti kot tudi močne strani, vse travme oz. napetosti, ki smo jih doživeli v fazi predspočetja, tekom bivanja v maternici, kot tudi kasneje v življenju vse do tega trenutka.

Z nežnim dotikanjem točk, ki so poznane kot refleksna cona hrbtenice na stopalih, rokah in glavi sprožimo samozdravljenje, saj se travme, strahovi, negativni vzorci in prepričanja sprostijo in preobrazijo. To so namreč ovire, ki naši notranji življenjski sili ne dovolijo oz. ne omogočajo, da se izrazi v naših potencialih.

Notranja preobrazba, ki se sproži pri klientu, je odvisna od njegove namere oz. želje, usmerjene v določen cilj.

Terapevt ne dovaja energije, niti je ne kanalizira. Prav tako z ničemer ne vpliva na klientovo preobrazbo, saj deluje le kot sprožilec, ki sprosti ujeto življenjsko silo klienta. Življenjska sila pa sama spodbuja preoblikovanje vzorcev, ki so bili pridobljeni v času bivanja v maternici in kasneje v življenju, vendar samo v tolikšni meri, kolikor klient na zavestni in podzavestni ravni želi te vzorce spremeniti. To klientu omogoča, da vzorce, ki mu ne koristijo več, spremeni povsem naravno.

Zdravljenje se vedno zgodi spontano in je celostno - telesno, mentalno, čustveno, človek pa se lahko odpre tudi svoji duhovni realnosti. Vsaka sprememba vzorca je trajna.