Naredite nekaj

                   dobrega zase

Potek refleksoterapije v centru Complementaris

Našim strankam vedno tudi svetujemo kako živeti zdravo in ohranjati dobro telesno in čustveno ravnovesje. Vsaka terapija se začne in konča s pogovorom, velikokrat pa tudi z »domačo nalogo«. Veliko strank tako z zelo preprostimi načini (meditacija,  praktične vaje,..) zelo dobro spoznajo sebe in v svoje življenje počasi vnašajo koristne spremembe – pri prehrani, v odnosu do partnerja, otrok, sodelavcev, šefov, predvsem pa do sebe. Cilj je, da se zopet povežemo sami s seboj, da ozavestimo vzroke in počasi in zavestno spreminjamo sebe, svoje odzive, prepričanja, delovanje, navade...
S stranko vedno sodelujeva in jo vodiva po poti njene preobrazbe. Vsaka stranka ima svojo kartoteko, ki je tako kot vse druge izmenjane informacije, obravnavana z etičnimi načeli in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelovanje med stranko in terapevtom temelji na medsebojnem zaupanju, naloga terapevta pa je, da poskrbi za ustrezno vzdušje, ki stranko spodbuja k odpiranju in zaupanju. Le tako lahko ozaveščamo pretekle travme in neprijetne dogodke, neizražena čustva, kot tudi svoje vzorce in prepričanja.

Prvi obisk se začne s krajšim brezplačnim 20 minutnim posvetom s terapevtom, saj je pred začetkom izvajanja terapije potrebno ugotoviti kakšne težave ima stranka, na kakšen način jih je skušala odpraviti in kakšne cilje si je zadala s tem v zvezi – ali želi ugotoviti vzrok težav, koliko je pripravljena delati na sebi in kakšen način sodelovanja ji ustreza. Pri bolezenskih stanjih je nujno, da stranka opiše težave in dosedanji potek zdravljenja (operacije, zdravila, diete,…). Na osnovi izdelane anamneze terapevt predlaga terapevtski postopek.

Terapevt vedno obdela vse refleksne točke na obeh stopalih (razen pri nosečnicah izpustimo predele maternice in jajčnikov). Kjer začuti otrdino ali kristalčke, se temu organu ali predelu še posebej posveti. Stranka na takšnih mestih po navadi začuti bolečino. Na koncu terapevt obdela tudi refleksne cone čaker, jih odpre in harmonizira.

Med samo terapijo terapevt stalno opazuje odzivanje stranke in skladno s tem prilagaja intenzivnost in tehniko izvajanja masaže. V primeru močnih bolečin in mnogoterih blokad, se terapevt lahko odloči za delo z namero. V tem primeru klient bolečine ne čuti, terapevt pa preko refleksnih točk v posamezne organe kanalizira univerzalno energijo.

Po končani terapiji zopet sledi pogovor, svoje ugotovitve terapevt zapiše v kartoteko in stranki razloži vsa svoja opažanja in zaznave. Svetuje ji nadaljnje korake na poti do ozdravitve – stranki predlaga terapevtski načrt za odpravo težav ali pa ga pošlje na pregled k zdravniku.

Nadaljnje terapije potekajo skladno s terapevtskim načrtom. Vsaka terapija vključuje pogovor pred in po končani terapiji, saj je komunikacija med stranko in terapevtom ključna za uspešno napredovanje in doseganje zastavljenih ciljev.

Refleksoterpija traja 70 minut in vključuje krajši pogovor pred in po terapiji.

Preventivne refleksoterapije izvajamo pravilo enkrat tedensko (za izboljšanje imunskega sistema, hormonsko ravnovesje, ipd.), sicer je priporočen interval krajši (3 – 4 dni).